Aanmelden

Meldt u via onderstaand formulier aan voor een opleiding:

    Betalen uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de opleiding. Daarmee legt u uw inschrijving vast. Betaling kunt u voldoen door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer NL 23 INGB 0661622541 t.n.v. C. Halbersma-Boukes onder vermelding van het opleidingsnummer.

    Aanvullende informatie en het opleidingsprogramma ontvangt u 14 dagen voor aanvang van de opleiding.